Escherichia Coli Enfeksiyonları, daha çok tavuk ve kanatlılarda bulunan bir hastalıktır.


Omphalitis (göbek enfeksiyonu). Umbilikal bölgede kızarıklık ve doku ödemi karakteristiktir.


Escherichia coli enfeksiyonları her yaştan ve kategoriden kümes hayvanında görülebilir. Özellikle zayıf hijyen koşulları, ihmal edilen teknolojik gereklilikler ya da solunum yolu, bağışıklık sistemi hastalıkları bu enfeksiyona yol açar. Navel enfeksiyonların yaygın bir sonucu lokal ya da dağınık peritonitistir (karın zarı iltihabı).


Yumurtanın beyazının miktarı daha fazla olduğunda (daha büyük yumurtalarda) çatlama sırasında emilimi engeller, subkütanöz jel benzeri ödeme yol açar ve bu da E. Coli enfeksiyonu için mükemmel bir ortam sağlar.


Yumurta kesesinin geciken emilimi E. Coli enfeksiyonları ve peritonitis için bir önkoşuldur. En yaygın tespit edilen E. Coli stereotipleri şunlardır: 01:K1 (L); 02:K1 (L) and 078:K80 (B).


Enfeksiyonun geç bir evresinde, yumurta içeriği peritonal boşluktaki çürük nekrotik süreçlerin sebebidir. Abdomen şişmiştir. Tüm karın duvarı nemli kangrenden etkilenir.


Salpingitis (yumurta kanalında enflamasyon). E. Coli enfeksiyona bağlı Salpingitis büyüyen kuşlarda görülebilir. Yumurta kanalı açılmıştır, duvar incelmiştir ve tamamen peynirimsi bir sızıntıyla dolmuştur.


Salpingitis kuluçkaya yatan dişilerde görülen en yaygın ölüm sebeplerindendir. E. Coli dışkılıktan girer. Zemin hazırlayan faktörler yoğun yumurtlama ve buna bağlı östrojen aktivitesidir.


Salpingitis

Daha yaşlı vakalarda, yumurta kanalındaki peynirimsi kitleler katmanlı bir yapıya sahiptir. E. Coli organizmaları kanatlı ve memeli bağırsaklarındaki varlıkları nedeniyle genellikle dışkıda bulunur. Kuşlar kontamine su, toz, dışkı ve çevresel koşullar nedeniyle sürekli enfeksiyon riski altındadır.


Yumurta kanalındaki peynirimsi kitleler arasında alıkonulan yumurtalar. Bazı vakalarda, sistemik direnç düştüğünde E. Coli ile kontamine olmuş bağırsak, genital organ ya da geniz gibi bölgeler enfeksiyonun gizli kaynakları olabilir.


Bir yumurtacı tavuğun yumurta kanalında peynirimsi nekrotik kitlelerin sularının bir kısmını kaybettikten sonraki sıkışmaları ve küçülmeleri.


Salpingitis. Fig’in bir elementi. Yumurta kanalının 10. boylamsal çapraz kesiti.


E. coli salpingitis sonucu bir yumurtacı tavukta yumurta sarısı peritoniti. Yumurtalıklar ve yumruta kanalında E. Coli bulunduğunda tavuklar yumurtadan gizli bir enfeksiyonla çıkabilirdi. Bu durumlarda enfeksiyon bazı stres faktörleri ve lezyonların etkisiyle aleni bir enfeksiyona dönüşebilir.


(yumurtalığın enflamasyonu) Yükselen E. Coli enfeksiyonu sonucu salpingitis.


E. Coli enfeksiyonunu takiben yumurtalık folikillerinin kistik dejenerasyonu.


Deri altı yangısı

Etlik piliçleri etkiler ve çoğunlukla mezbahalarda rastlanır. Lezyonlar gözle görülür düzeydedir, sarı – kahverengi renktedir.


Cellulitis

Deri altı yangısı. Etkilenen bölgeler çoğunlukla sırt ve uyluklardadır.


Bazı vakalarda, lezyonlar çevredeki sağlıklı deriye de yayılır.


Deri altı yangısı. Subkütanoz dokuda genellikle kalın fibrinöz plaklar bulunur.


Bazı yetişkin kuşlardaki vakalarda, kafa bölgesinde E. Coli enfeksiyonundan kaynaklı kalın serofibrinöz sızıntının oluşturduğu subkütanoz kitleler görülebilir.


Enterokolit

Bağırsak iltihabı. Toksinler üreten enterotoksijenik E. Coli, bazı bağırsak düğümlerinde ve keselerde sıvı salımı ve tutulması yapar. Klinik olarak ishal ve susuz kalma durumları görülür. Bağırsaklar soluk renkte ve şiştir. Gaz baloncukları içeren sıvıyla dolan kese şişer.


Neonatal E. coli septisemi (yenidoğan E. Coli kan zehirlenmesi)

Civcivler yumurtadan çıktıktan sonraki 24 – 28 saat içerisinde etkilenir. İlk 10 gündeki ölüm oranı daha yüksektir ve % 5 – 6 arasındadır. Yumurta kesesi emilmez. Dalak büyür. Bir süre sonra tipik serofibröz poliserozit lezyonlar görülür, bu lezyonlar karın zarı, kalp dış zarı, hava keseleri ve karaciğer kapsülünü etkiler.


Yumurtacı tavuklarda akut E. coli kan zehirlenmesi

Klinik ve morfolojik olarak, akut E. Coli septisemisi kümes hayvanı kolerasını ya da kümes hayvanı tifosuna benzer. Genç ve seksüel olarak olgunlaşmış yetişkin kuşlarda görülebilir. Kuluçkaya yatmanın başlangıcındaki stres önemli bir faktördür. Parankimal organlar büyür ve hiperemik hale gelir. Bazı durumlarda karaciğer yeşilimsi bir renktedir ve çok sayıda küçük nekrotik benekler görülür. Aynı zamanda kalp zarı iltihabı, karın zarı iltihabı ve peteşiyal kanama da ciddi durumlarda görülebilir.

 

Solunum kaynaklı E. coli septisemisi

Bu gibi vakalarda respiratuar mukoza enfektöz ve nonenfektöz ajanlar tarafından (aşılar da dahil ND virüsleri, IB, TRT, mycoplasmae, yüksek amonyak seviyeleri) bozulmuştur ve E. Coli enfeksiyonunun giriş yolu haline gelir. Lezyonlar özellikle solunum yollarında ve kalp zarı ya da karın zarında görülür. Tipik serofibröz poliserozit tablosu oluşur.  


Bağırsak iltihabına ikincil E. Coli septisemisi

En çok hindilerde görülür. Bağırsak mukozası hemorajik enteritis virüsünden etkilenir ve E. coli enfeksiyonuna giriş yolu teşkil eder. En tipik lezyonlar karaciğer ve dalakta nekroz, hemoraji, hiperemi ve göze çarpan büyümedir.


Panophthalmitis (gözdeki tüm dokuların iltihabı)

Genelde E. Coli septisemisine ikincil olarak gelişir ve tek taraflıdır (çoğunlukla gözlerin her ikisini de etkilemez).


Artirit, osteomyelit ve osteonekroz (eklemlerin ve kemik iliğinin iltihabı ve kemikte doku çürümesi)

Lezyonlar E. Coli septisemisinin yaygın sonucudur. Klinik olarak sakatlık, uzun süreli hareketsizlik, susuzluk ve gecikmiş gelişme süreci gözlemlenir. Koksofemoral eklemler, femur ve tibiotarsal eklemler yaygın olarak etkilenir. Bakteri büyüyen kemiklerin kıkırdaklarını kolonize eder ve sonrasında kemik iliği iltihabına yol açan iltihabi bir tepki yaratır. Çoğunlukla uyluk başlarında kırıklar görülür.


Bazı E. Coli septisemisi vakaları.
Yüzeysel ve derin göğüs kasları arasındaki sızıntı birikimi görülüyor.


Torakolomber vertebralardaki eklemsel boşluklarda gelişen lezyonlar spondiloz ile sonuçlanır, bunu ise kısmi felç ya da tam felç takip eder.


Koligranülom (taneli ur) (Hjarre hastalığı)

Bağırsak kanalında, bağırsak askısında ve karaciğerde çok sayıda taneli ur ile karakterizedir. Lezyonlar tüberkülozda görülenler ile benzerdir.

 

Bursitis sternalis (sternal –göğüs kemiği- bursa iltihabı)

Bursa (kese) büyür ve iltihaplı sızıntı ile dolar. Coli enfeksiyonlarının teşhisi patojenik E. Coli serotiplerinin izolasyon ve tiplendirmesiyle yapılır. Pek çok diğer bakteri (salmonellae, pasteurellae, staphylococci vs.), virüsler, chlamydiae ve mycoplasmae etiyolojik ajanlar olarak hariç tutulmalıdır.

Önlemler öncelikle yumurtaların dışkısal kontaminasyon riskini en aza indirgemeyi hedeflemelidir. Bu da kümeslerin temiz tutulmasını, kırılmış ya da dışkıyla kontamine olmuş yumurtaların düzenli olarak atılmasını gerektirir. Damızlık yumurtaları depolara, satış alanlarına veya başka bir yere taşınmadan önce, oldukları yerde fumigasyonla ilaçlanmalı ya da dezenfekte edilmelidir. İzolatların antibakteriyel hassasiyetinin test edilmesinden hemen sonra başlatılırsa tedavi etkili olmaktadır.

Yorum Bırakın

Email adresiniz kimseyle paylaşılmaz. Gerekli alanları doldurunuz *

Bu özellikleri HTML ve bunları: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> kullanabilirsiniz.

Formu TemizleGönder