Kümes hayvanı paratifoid enfeksiyonları, akut ya da kronik bir şekilde evcil kümes hayvanlarında ve diğer kanatlı ya da memeli türlerde görülen, hareketli Salmonella serotiplerinin yol açtığı bir hastalıktır. En yüksek ölüm oranları özellikle hayvan yumurtadan çıktıktan sonraki 2 hafta içinde görülür. Tavuklarda uyuşukluk görülür, gözleri kapalıdır, tüyleri buruşur ve hasta tavuklar ısı kaynaklarının yakınında gruplaşır.


İshal, susuzluk ve dışkılama organı çevresinde yapışkan bir görünüm gözlemlenir. Patoanatomik olarak, gözle görülür akıntılı ve kanamalı bağırsak yangısı vardır. Keseler genellikle jelatinimsi, fibrinöz, peynir benzeri bir sızıntı ile dolar. Bu salmonellozun karakteristik bir işaretidir ancak herhangi bir serotip için spesifik değildir.


Kesedeki iltihaplı fibrinöz sızıntı genellikle mukozal kıvrımlar şeklinde kitleler oluşturur. Etiyolojik ajanlar 10 – 15 Salmonella serotipidir ve en yaygın izolatlar S. Enteridis ve 5. Typhimurium olmaktadır. Çoğu kümes hayvanı paratifoid organizmaları patojenik etkilerden sorumlu endotoksinler içerir.


Zaman zaman, karaciğerde hastalığın nekrotik odak noktası keşfedilebilir. Küçük tavukların enfeksiyonu mikroorganizmaların dışkı kontaminasyonundan sonra yumurtaya girmesiyle oluşur. Ajanların iletimi kontamine olmuş bir hayvansal protein aracılığı ile de gerçekleşebilir (et, kemik vs.). Kemirgenler ciddi birer paratifoid mikroorganizma kaynağıdır. Tedavi enfeksiyona ket vurur ancak tamamen ortadan kaldırmaz. Doğru tedavi ile kuşlar bağışıklık geliştirene kadar ölüm oranı minimuma indirilebilir.


Kontamine olmuş enjektabl Marek aşısı nedeniyle oluşmuş P. aeruginosa enfeksiyonu. Aşıdan 24 saat sonra görülmeye başlanan sinirsel işaretler şunlardır: koordinasyon kaybı, kas eşgüdüm yetersizliği, tek taraflı topallama (eğer aşı manuel ise). Otomatik aşılanmış tavuklarda boyun etrafında bazen başa doğru ilerleyen subkütanöz ödem görülür.


Üzerini kaplayan deri yumuşamış ve sıyrılmaya başlamıştır, epidermal katmandan kolayca kopabilecek durumdadır. Yaygın olarak Pseudomonas enfeksiyonu kuluçkahanelerden çıkarak.


Subkütanöz olarak, seröz ve hemorejik ödem tespit edilir. P. aeruginosa hareketli, gram negatif, sporsuz bir bakteridir. Bu mikroorganizma havacıldıri oksijenli ortamda yaşar, fluorescein ve pyocyanin birleşimi yeşil bir pigment üretir ve karakteristik, meyvemsi bir kokusu vardır.


Boyun bölgesinde, MD aşı uygulaması yapılan yer yakınında subkütanöz hemorejik ödem. P. aeruginosa toprakta, suda ve çevrede yaygın bulunur. Yüksek nemlilik yayılmasını ve gelişmesini kolaylaştırır. Kolay etkilenen, hastalık riskine açık kanatlı hayvanlar özellikle tavuklar, hindiler, sülünler, ördekler, kazlar, deve kuşları ve egzotik kuşlardır.


Zaman zaman, kaslarda subkütanöz hemoraji görülebilir.


Karaciğerde, hiperemi, subkapsüler hemoraji ve distrofi görülür.


Akut septisemik P. aeruginosa enfeksiyonu. Plöroperitoneal boşluktaki (aerosacculitis, pericarditis ve perihepatitis) seröz membranların serofibrinöz iltihabı tespit edilir. Lezyonlar güçlü bir şekilde E. Coli septisemisine benzer (taklit eder).


Lokal P. aeruginosa enfeksiyonları. Septisemiye ikincil olarak ya da bağımsız olarak görülebilirler. Pododermatitis ve iltihaplanmış ayak 7 – 14 günlük arası broilerlerde genellikle görülür.


P. aeruginosa diğer lokal formları konjunktivit (göz nezlesi), kornea iltihabı ve göz küresinin irinli yangısıdır.


Broilerlerde ve yetişen tavuklarda artirit ve periartirit görülür. Tibiotarsal eklemler yaygın şekilde etkilenir. Deri ve mukus tabakaları enfeksiyonun giriş yerleridir. Alınacak önlemler enfeksiyona yol açan sebeplerin tespiti ve elimine edilmesi üzerine kurulmalıdır. Kuluçkahanelerde ve tavuklara yapılan enjeksiyonlarda katı hijyen kuralları uygulanması Pseudomonas enfeksiyonunun önlenmesi için çok önemlidir. İzolat hassasiyetinin testi tedavi için en önemli noktadır, çünkü mikroorganizma pek çok antimikrobiyal ilaca karşı dirençlidir.

Yorum Bırakın

Email adresiniz kimseyle paylaşılmaz. Gerekli alanları doldurunuz *

Bu özellikleri HTML ve bunları: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> kullanabilirsiniz.

Formu TemizleGönder